20.5 C
New York kenti
Pazar, Eylül 19, 2021

Buy now

ANTI-DOPING / CLEAN SPORT HAKKINDA

18 Aralık 1990’da Dünya Tekvando, Dünya Anti-Doping Yasasını kabul etti ve WT Anti-Doping Kurallarını yürürlüğe koydu.

Dopingle Mücadele Kuralları, WT’nin Kod kapsamındaki sorumluluklarına uygun olarak kabul edilmiş ve uygulanmıştır ve WT’nin tekvando sporunda dopingi ortadan kaldırmaya yönelik devam eden çabalarının devamı niteliğindedir.

Anti-Doping programları, sporla ilgili özünde değerli olanı korumaya çalışır. Bu içsel değer genellikle “Sporun Ruhu” olarak anılır; Olimpizmin özüdür; biz doğru oynuyoruz. Spor ruhu, insan ruhunun, bedeninin ve zihninin kutlanmasıdır ve aşağıdaki değerlerle karakterize edilir:

DOPİNG NEDİR?Doping, aşağıdaki Dopingle Mücadele Kuralı İhlallerinden (ADRV’ler) bir veya daha fazlasının meydana gelmesi olarak tanımlanır:

 • Bir sporcunun numunesinde yasaklanmış bir maddenin varlığı
 • Yasaklı bir madde veya yöntemi kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek
 • Bilgilendirildikten sonra numune alımına göndermeyi reddetme
 • Sporcunun nerede olduğu bilgisi ve kaçırılan testlerin dosyalanmaması
 • Doping kontrol sürecinin herhangi bir bölümünde kurcalama
 • Yasaklı bir madde veya yönteme sahip olma
 • Yasaklanmış bir madde veya yöntemin kaçakçılığı
 • Bir sporcuya yasaklanmış bir madde veya yöntem verilmesi veya uygulamaya teşebbüs edilmesi
 • Bir ADRV’de karmaşıklık
 • Doping yapan sporcu destek personeli ile ilişki yasak

SPORDA DOPİNG NEDEN YASAKTIR?Performansı artırmak için doping maddelerinin veya doping yöntemlerinin kullanılması temelde yanlıştır ve genel spor ruhu için zararlıdır. Uyuşturucu kötüye kullanımı bir sporcunun sağlığı ve sporda yarışan diğer sporcular için zararlı olabilir. Uyuşturucu kullanma motivasyonu performansı artırmak olsun ya da olmasın, sporun bütünlüğüne, imajına ve değerine ciddi şekilde zarar verir. Sporda bütünlük ve adalet elde etmek için, temiz spora bağlılık çok önemlidir.Dopingin Tehlikeleri: Gerçekler broşürünü edininOyun Alanı videosunu dengeleyin

SPORCULARIN VE SPORCU DESTEK PERSONELİNİN ANTİ-DOPİNG HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER?”Her sporcunun sporu temizlemeye hakkı vardır!”Herhangi bir sporcu yarışma içinde ve dışında herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve önceden haber verilmeksizin test edilebilir.
Kesin sorumluluk ilkesi anti-doping için geçerlidir – eğer sporcunun vücudundaysa, bundan sporcu sorumludur.

Sporcuların sorumlulukları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • WT’nin Dopingle Mücadele Kurallarına uymak ( Dünya Anti-Doping Yasasına uygun olarak );
 • yarışma içinde veya yarışma dışı, numune toplama (idrar veya kan) için mevcut olması;
 • Vücuduna hiçbir yasaklanmış maddenin girmemesini ve yasaklanmış bir yöntemin kullanılmamasını sağlamak;
 • Yürürlükteki Yasaklılar Listesi’ne göre herhangi bir tedavinin yasaklanmadığından emin olmak ve bunu reçeteyi yazan hekimlerle veya gerekirse doğrudan IF ile kontrol etmek;
 • WT’ye (veya sporcu ulusal düzeyde bir sporcuysa ulusal anti-doping kuruluşuna) başvurmak, izin verilen alternatif tedavi mümkün değilse ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) gerekiyorsa ( WT’nin TAKİ başvuru sürecine bakın );
 • bir doping kontrolünün bildirilmesinden sonra numune toplama için derhal rapor vermek;
 • Numune toplama sırasında doping kontrol formuna girilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması (numune alımından önceki yedi gün içinde alınan ilaç ve takviyeleri ve alınan numunenin bir kan numunesi olduğu durumlarda, önceki üç ay içindeki kan transfüzyonlarının belirtilmesi dahil) ;
 • anti-doping kural ihlallerini (ADRV’ler) araştıran anti-doping kuruluşları ile işbirliği yapmak; a
 • ADRV nedeniyle uygun olmayan veya dopingle ilgili olarak cezai hükümlü veya mesleki disiplin cezası almış antrenörler, antrenörler, doktorlar veya diğer sporcu destek personeli ile çalışmamak (bkz. WADA Yasaklı Dernekler Listesi ).

Not: Doping kontrolü sırasında, sporcu, ilk temasın yapıldığı andan numune toplama prosedürünün tamamlanmasına kadar her zaman Doping Kontrol Görevlisinin (DCO) veya refakatçinin doğrudan gözetiminde kalmalıdır. Sporcu ayrıca talep üzerine kimlik ibraz etmelidir.

Sporcuların hakları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • doping kontrolü sırasında:- bir temsilci ve varsa bir tercüman getirmek;
  – numune toplama süreci hakkında ek bilgi istemek;
  – geçerli nedenlerle doping kontrol istasyonuna rapor vermede bir gecikme talep etmek ( Uluslararası Test ve Araştırma Standardı Madde 5.4.4); ve
  – engelli sporcular için değişiklik talep etme (varsa).
 • B numune analizini talep etme ve buna katılma (Olumsuz Analitik Bulgu durumunda); ve
 • Dopingle Mücadele Kuralı İhlalinin (ADRV) ileri sürülmesi durumunda, sporcunun adil yargılanma ve duruşma kararına itiraz etme hakkı vardır.

2015 Kodu Sporcu Başvuru KılavuzuDoping Kontrol VideosuBir Bakışta: Anti-Doping broşürü hakkındaBir Bakışta: Doping Kontrol Süreci broşürüGerçek Sınav OynaGerçek Sınav Oyna – Gençlik SürümüAntrenörler, antrenörler, yöneticiler, acenteler ve diğer destek personelinin temiz sporu savunmada ve sporcuları dopingle mücadele süreçlerinde desteklemede rolü vardır.

Sporcu Destek Personelinin yükümlülükleri şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • WT’nin Dopingle Mücadele Kuralları da dahil olmak üzere ( Dünya Dopingle Mücadele Yönetmeliğine uygun olarak) geçerli tüm anti-doping politikalarını ve kurallarını bilmek ve bunlara uymak ; ve
 • Yasaklanmış bir maddeye (veya yasaklanmış bir yönteme) * sahip olmaktan kaçınmak, bu tür bir maddeyi veya yöntemi bir sporcuya uygulamak, insan ticareti yapmak, bir anti-doping kural ihlalini (ADRV) veya diğer suç ortaklığı biçimlerini örtmek ve dopingden hüküm giymiş bir kişiyle ilişki kurmak (yasak ilişkilendirme). Bunlar, Dünya Dopingle Mücadele Yasasının 2. Maddesi ve WT’nin Dopingle Mücadele Kurallarının 2. Maddesi uyarınca Sporcu Destek Personeline uygulanan ADRV’lerdir.

* Sporcu Destek Personeli, mülkiyetin bir sporcuya verilen TAKİ ile tutarlı olduğunu veya diğer kabul edilebilir gerekçelerle kanıtlayamadığı sürece. Kabul edilebilir gerekçe, örneğin, akut ve acil durumlarla başa çıkmak için Yasaklı Maddeler taşıyan bir ekip doktorunu içerir.

Sporcu Destek Personelinin hakları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • ADRV’nin ileri sürülmesi durumunda, Sporcu Destek Personeli adil bir duruşma hakkına ve duruşma kararına itiraz etme hakkına sahiptir.

Koç TrueSpor Hekiminin Araç Seti

WADA NEDİR VE ROLÜ NEDİR?Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 1999 yılında bağımsız bir uluslararası ajans olarak kuruldu ve dünya spor hareketi ve hükümetleri tarafından eşit olarak oluşturuldu ve finanse edildi. Başlıca faaliyetleri arasında özellikle bilimsel araştırma, eğitim, anti-doping kapasitelerinin geliştirilmesi, Dünya Anti-Doping Kurallarının araştırılması ve izlenmesi ve Yasa imzacıları (Uluslararası Federasyonlar, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları, Büyük Etkinlik Organizasyonları vb.) Tarafından uygulanması yer alır. ).

WADA hakkında daha fazla bilgi için şu adrese başvurun:WADA web sitesiWADA nedir? VideoWADA’nın Sorular ve Cevapları diziniWADA web sitesi – kaynaklar bölümü

ULUSLARARASI FEDERASYONUN (IF) ROLÜ NEDİR?Dünya Dopingle Mücadele Yönetmeliği uyarınca UF’lerin gerektirdiği anti-doping faaliyetleri arasında yarışma içi ve yarışma dışı testler yapılması, eğitim programları sağlanması ve anti-doping kural ihlalleri yapanlara yaptırım uygulanması yer alır.
Herhangi bir anti-doping sorunuz varsa, lütfen WT Anti-Doping Müdürü ile iletişime
geçin (Marco IENNA antidoping@worldtaekwondo.org )

ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURULUŞLARININ (NADO) ROLÜ NEDİR?NADO’lar, her ülke tarafından ulusal dopingle mücadele kurallarını kabul etme ve uygulama, anti-doping eğitimi yürütme, testler planlama ve ulusal düzeyde anti-doping kural ihlallerini yargılama konusunda birincil yetki ve sorumluluğa sahip olarak belirlenmiş kuruluşlardır. Ayrıca, o ülkenin sınırları içinde yarışan diğer ülkelerden sporcuları da test edebilirler. Ülkenizde kiminle iletişime geçeceğinizi öğrenmek için NADO listesini
kontrol edin . Bir ülkede bir NADO belirlenmemişse, Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOC), NADO yoksa, bu sorumlulukları üstlenir. Dünyanın bazı bölgelerinde ülkeler, NADO’ları desteklemek için bölgede anti-doping faaliyetlerini yürütmekten sorumlu bir Bölgesel Dopingle Mücadele Örgütü (RADO) oluşturmak için kaynaklarını bir araya topladılar.

RADO’ların listesini kontrol edin .
RADO’lar, dopingle mücadele faaliyetlerinin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı coğrafi olarak kümelenmiş ülke gruplarını bir araya getirir. RADO’lar sporcular, antrenörler ve destek personeli için anti-doping eğitimi, sporcuların test edilmesini, yerel personelin bu görevi üstlenmesi için eğitilmesini ve içinde çalışacak idari bir çerçeve sağlar.

Related Articles

Önemli Duyuru – 6. WT Başkanlık Kupası

Türkiye Taekwondo Federasyonu 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 6. WT Başkanlık Kupası ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı. Söz konusu Faaliyete 18-21 Şubat...

Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatları

Türkiye Taekwondo Federasyonu Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatları ile ilgili bir duyuru yayınladı. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun yayınladığı Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatlarına aşağıdaki linkleri tıklayarak...

Önemli Duyuru – TOHM Sporcu Alımı

Türkiye Taekwondo Federasyonu TOHM Sporcu Alımı ile ilgili bir duyuru yayınladı.1 - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Değerlendirme Komisyonunca aşağıdaki kriterlere uyan sporcuların sırasıyla...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,396BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -

Latest Articles

Önemli Duyuru – 6. WT Başkanlık Kupası

Türkiye Taekwondo Federasyonu 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 6. WT Başkanlık Kupası ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı. Söz konusu Faaliyete 18-21 Şubat...

Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatları

Türkiye Taekwondo Federasyonu Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatları ile ilgili bir duyuru yayınladı. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun yayınladığı Kyorugi ve Poomsae Müsabaka Talimatlarına aşağıdaki linkleri tıklayarak...

Önemli Duyuru – TOHM Sporcu Alımı

Türkiye Taekwondo Federasyonu TOHM Sporcu Alımı ile ilgili bir duyuru yayınladı.1 - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Değerlendirme Komisyonunca aşağıdaki kriterlere uyan sporcuların sırasıyla...

Önemli Duyuru – Kuşak Sınavları

ürkiye Taekwondo Federasyonu Kuşak Sınavları hakkında bir duyuru yayınladı. Bilindiği üzere Ülkemizde görülen Koronovirüs salgınından dolayı, sporcularımızın Sporcu Lisansları ile Yıllık vizelerinin yaptıramamaları ve Sağlık...

Büyükler Milli Takım Seçmesi

Büyükler Teknik Kurulu yapmış olduğu toplantı sonucunda; 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası için Milli Takım seçme müsabakası listelerini ve...